Zajíček: S někým, kdo špiní jméno VŠE, si umím představit spolupráci jen těžko

14. 5. 2013 | | Rozhovory

Pohádka o mladých vyučujících, kterým nejde o nic než inspirativní
akademickou atmosféru, má několik háčků, tvrdí vedoucí Katedry
institucionální ekonomie Miroslav Zajíček.

Co všechno je podle něj jinak, se dočtete v následujícím
rozhovoru.

Ozval jste se po uveřejnění rozhovoru s panem Josefem Šímou
s tím, že jeho tvrzení nejsou pravdivá. Co přesně máte
na mysli?

Pan Šíma dlouhodobě a účelově vytváří pohádkový obraz KIE před
ukončením pověření doktora Lipky jejím vedením. Tento pohádkový obraz
je zhruba následující: profesor Šíma založil KIE, ze které se stalo
elitní pracoviště světového významu zaplněné pracovitými mladými lidmi
s elitním zahraničním vzděláním, které perfidní děkan Ševčík
zničil, protože mu vyrůstala nechtěná konkurence. Jediný problém
s pohádkami je to, že jsou sice hezké, ale k realitě mají velmi
daleko.

ČTĚTE VÍCE:

Co je tedy jinak?

Vezměme si fakta a začněme vzděláním „mladých vědeckých
pracovníků“, kteří „studovali na Západě, vrátili se, rozhodli se
zůstat ve školství, viděli tu svoji budoucnost“. O kom profesor Šíma
mluví? O sobě zjevně ne, neboť všechny tituly získal na VŠE.
O bývalém vedoucím Dr. Lipkovi zřejmě také ne, neboť ten všechny své
tituly získal také na VŠE. Tak třeba Dr. Hudík nebo Dr. Chalupníček? To
také ne, neboť ti získali své tituly také na VŠE. Dr. Koblovský má
zahraniční vzdělání – ovšem právnického směru a na magisterské
úrovni. Svůj doktorát má z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. To vše
je naprosto v pořádku, ale kde jsou ti mladí lidé s elitním vzděláním
ze zahraničí? Dalším tvrzením je to, že „stávající KIE je světově
známým pracovištěm“.

Takže tomu tak podle vás není?

Podle čeho tak profesor Šíma soudí? Podle publikační činnosti? Pokud
ano, pak ať jmenuje nějaký významný publikační počin, tedy publikaci
akademického paperu ve významném vědeckém časopise, který by vzešel
z dílny KIE. Nic takového neexistuje. Prezentují lidé z KIE své papery na
research seminářích významných zahraničních školách? Nikoliv. V čem
je tedy stávající KIE tak světová? KIE je výborným pracovištěm, ale
trochu skromnosti nikdy neškodí – ke světové proslulosti máme opravdu
velmi daleko.

Někteří jenom uvěřili pohádce

Stále tu je ale ten argument o mladých nadšených lidech, kteří
se rozhodli zůstat na VŠE…

Nevím konkrétně, koho máte na mysli, ale prohlášení ohledně
„mladých nadšených lidí“ se neustále mění. Nejdříve chtějí
odcházet, potom nechtějí odcházet, ale jsou vyháněni, potom mají údajně
prestižní posty jinde, ale obětují se… Zároveň mi jaksi nejde dohromady
prohlášení o mladých nadšených lidech bojujících za inspirativní
akademickou atmosféru a dehonestace VŠE v médiích z jejich strany. To
nakonec poškozuje samotné studenty, tedy ty, v jejichž „zájmu“ údajně
tito vzbouřenci bojují. A to je mi líto. A ještě k těm absolventům
doktorského studia. Ve světě platí, že nezůstávají na těch
univerzitách, kde získali své doktorské tituly. To má několik důvodů. Po
pěti či více letech na jednom akademickém pracovišti dochází k jistému
vyčerpání toho, co akademické pracoviště může dát doktorandovi, a
naopak, co doktorand může dát akademickému pracovišti. Tato praxe navíc
znemožňuje zapouzdření akademického prostředí.

Co tím myslíte?

Vytváření uzavřené skupiny na jedné škole, fakultě nebo katedře,
jejímž hlavním znakem je útočnost proti komukoliv jinému kromě
ideologicky spřízněných duší, je znakem sektářství, nikoliv svobodného
rozvoje myšlení a už vůbec ne světovosti. Rozhodně je přinejmenším
hodně troufalé tvrdit, že něčím odchodem dojde k ohrožení akademické
atmosféry na pracovišti.

Jak ale nespokojení vyučující opakují, tak nechtějí nic než
mít nadále onu akademickou atmosféru.

Jestliže platí, že „mladým akademikům nejde o moc, oni se nechtějí
stát vedoucími katedry, ani děkany, chtějí jen dělat to, co výborně
umí“, pak je opravdu záhadou, proč musím například pana Lipku doslova
přemlouvat učit v letním semestru, neboť přes všechny své výroky svůj
pracovní poměr na VŠE neukončil.

Pokud tito lidé neprotestují kvůli „bourání akademické
atmosféry“ na katedře, kvůli čemu přesně tedy?

Někteří protestují skutečně proto, že věří pohádce představované
profesorem Šímou. Podle mého názoru protestují proto, že ztratili právě
to, co je podle nich vůbec nezajímá – posty a možnost ovlivňovat
toky peněz.

O žádném zadání „zbavit se lidí“ nevím

Co jste zatím udělal pro to, aby spory na katedře, které už ji
přerůstají, utichly?

Když jsem přišel na KIE jako člověk zvenčí – do června loňského
roku jsem působil na katedře ekonomie, pak bylo mojí snahou se
s protestujícími nějak domluvit. Vyplatil jsem odměny přesně podle slibu
a rozdělení, které připravil bývalý vedoucí katedry, dodržel jsem
všechny neformální dohody, které vznikly za minulého vedení katedry, a
vždy jsem komunikoval to, že není mým cílem se nikoho zbavit. Bohužel tato
snaha vždy byla „odměněna“ výsměchem, nepřijatelným způsobem
komunikace, urážkami, odmítáním dodržovat i ty nejbanálnější
pracovně-právní normy a pokračovala pomluvami, které přesahují
hranice ČR.

Proč k tomuto výsměchu či urážkám podle vás
docházelo?

Podle profesora Šímy jsem měl pouze plnit „zadání spočívající
v tom, aby se zbavil těch, kteří projevili nesouhlas“. O žádném
takovém zadání nevím a trochu mi to přijde jak úkol z Jamese Bonda. Jenom
profesoru Šímovi připomenu, že to byl on, kdo byl autorem dopisu, ve kterém
vyjadřoval svoji nechuť vůbec pod mým vedením na fakultě působit –
ještě před tím, než jsem měl možnost vykonat jakýkoliv krok. Navíc je
nutné dodat, že pokud někdo nekomunikoval od samého počátku, pak to byl
profesor Šíma, který se za celý rok sice vyjadřoval do všech možných
médií, ale na schůzi katedry nepřišel ani jednou.

Podle Josefa Šímy je překvapivé, že jste porazil ve výběrovém
řízení bývalého děkana Jiřího Schwarze.

Chápu, že pan profesor Šíma je zklamán, že ve výběrovém řízení
neuspěl jeho švagr, a to přesto, že má podle jeho slov obzvláště blízko
k děkanovi. Myslím, že neúspěch docenta Schwarze je známkou toho, že
výběrové řízení byla transparentní a rozhodovala kvalita kandidátů a
projektů a nikoliv osobní sympatie a antipatie, či příbuzenské vztahy, jak
by si asi profesor Šíma představoval.

Dehonestace školy na akademickou půdu nepatří

Jak to vidíte s přítomností „vzbouřenců“ na KIE do
budoucna?

O tom, jaké mají kolegové plány, nemohu spekulovat, to vědí jen oni
sami. Zda mají avizované prestižní posty a kde, zda mají nabídky od
soukromých firem, veřejných či soukromých domácích či zahraničních
univerzit nemohu vědět. Podle mých informací však nebyla k dnešnímu dni
podána žádná výpověď.

A vy s nimi počítáte, nebo ne?

Já osobně si nyní dovedu velmi obtížně představit spolupráci
s někým, kdo rozhlašuje o představitelích NF VŠE, že používají
estébácké praktiky, někým, kdo odmítá nastupovat na výuku, někým, kdo
předkládá falešné doklady k vyúčtování zahraničních cest, někým,
kdo špiní jméno VŠE v médiích, a někým, kdo se snaží přirovnávat
situaci na NF k činnosti Karla Vaše. Myslím, že toto opravdu na akademickou
půdu nepatří, zvláště když k tomu nemají sebemenší důvod. Domnívám
se, že VŠE byla a je kvalitní školou, její absolventi mají stále na trhu
práce renomé a nemyslím si, že takováto dehonestace VŠE něčemu
prospívá.

Jsou tedy podle vás tito vyučující z KIE
nahraditelní?

Každý je nahraditelný. Pokud člověk začne mít představy o své
výlučnosti a nepostradatelnosti, „něco“ je špatně. Osobně bych se ve
funkci rád obklopil lidmi, kteří mají prokázané akademické schopnosti.
Nicméně ty pro mne nejsou jedinou podmínkou, spíše jedním
z předpokladů. Domnívám se, že vyučující by měli být rovněž
zapálení, měli by umět komunikovat se studenty, vytvářet inspirativní
prostředí, respektovat zpětnou vazbu od studentů, podporovat se navzájem a
především být hrdí na svou „alma mater“. To ze strany mnohých
„vzbouřenců“ nevidím.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: