Přehled dění v senátu: Studentská koalice tři roky nedominovala

21. 4. 2018 | | Zprávy ze školy akademicky senat ilu

Příští týden ve středu se na všech fakultách konají volby do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické (AS VŠE). Přestože většina studentů ekonomky buď o jeho existenci neví, nebo ji jeho činnost nezajímá, AS rozhoduje o mnoha důležitých procesech. Mezi ty nejvýznamnější se řadí například volba rektora, schválení rozpočtu nebo následná kontrola využívání finančních prostředků. Co se za poslední tři roky událo a o čem senát jednal, si můžete přečíst ve stručném přehledu.

Zástupci úřadujícícho senátu, i když s několika obměnami, svůj mandát drží od 25. května 2015. Hodně diskutovaná byla ale už samotná předvolební kampaň studentských kandidátů. Tí se rozhodli spojit do desetičlenné koalice a kandidovat jako jeden celek. V rámci jejich kampaně nechyběly hostesky nabádající v den voleb studenty k volbě členů koalice, či pivo rozdávané před Starou budovou. Někteří ze členů koalice se ale nevyhnuli podezření z napojení na bývalého studenta VŠE Michala Horkého, známého jako Michal Horkýže, organizátora seznamováku na „Mácháči“, který měl údajně jejich kampaň financovat.

Horký se netají špatným vztahem vůči školním seznamovákům, které jsou jeho hlavní podnikatelskou konkurencí. Senátoři se tehdy hájili opravdovým zájmem o zlepšení školy a tvrdili, že si celou kampaň zaplatili z vlastní kapsy. Horký se ale v den voleb kampaně účastnil a později se objevil i na několika zasedáních senátu. Koalice ve volebním programu slibovala například podchod z hlavního nádraží, více zásuvek a odpočinkových zón či počítačovou studovnu s MacBooky. Nakonec se do senátu dostalo 10 jejích členů, nabídkám osvěžení a líbivému hlasu hostesek nepodlehli jen posluchači Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.

Kvůli hádkám hrozila škole ztráta financí

Prvních několik zasedání senátu se neslo především v duchu hádek o právoplatnosti mandátu studentského zástupce z Fakulty podnikohospodářské (FPH). Jiří Trumpeš, člen koalice, ukončil bakalářské studium o pár dní dříve, než byl ustanoven senát, a tím pádem nebyl v čase vzniku mandátu členem akademické obce, neboť zápis do magisterského studia, na které byl přijat, ještě neproběhl.

Výsledkem celé situace bylo několik právnických posudků a rozhodnutí, že jeho mandát nikdy nevznikl. Místo něj se stal senátorem náhradník za FPH Jaroslav Novák. Studentští senátoři však podali k Městskému soudu v Praze žalobu a ten začátkem roku 2017 rozhodl, že Trumpeš je senátorem. Nově schválený Statut VŠE teď už upravuje i situaci, kdy student po absolvování bakalářského ještě není zapsán do magisterského studia. Lhůta na zapsání je 30 dní.

Další hádka se roztočila kolem senátorky z řad vyučujících, Aleny Češkové z Fakulty mezinárodních vztahů (FMV). Podle několika zvolených zástupců neměla nárok na získání mandátu, jelikož předcházející rok nevyučovala, proto nebyla akademickým pracovníkem školy. Objevilo se i nařčení ze šikany a vyhrožování pracovníků FMV vůči studentským senátorům, obviněná byla i samotná Češková.

Ta nakonec sama rezignovala. Kdyby se totiž situace nevyřešila, nebylo by možné odhlasovat předsednictvo. Senát by pak nemohl schválit Dlouhodobý záměr školy na nejbližší roky, a tím by se připravil o část příspěvku Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže na činnost školy v letech 2016-2018. Chybělo by 140 milionů korun.

Spory v senátu však nadále pokračovali. Po návratu Jiřího Trumpeše do senátorského křesla senátor z rad vyučuících za Národohospodářskou fakultu (NF) Váňa vyzval  na vyvození odpovědnosti za vzniklou situaci. Senátor Vondráček, rovněž z NF dokonce podal návrh na odvolání předsednictva senátu na čele se senátorem Berkou z Fakulty informatiky a statistiky. Hlasování nakonec skončilo v prospěch předsednictva AS. Nezhody mezi senátori se projevili i při hlasování o vnitřních předpisech školy a fakult, jako například volební a jednací řád AS VŠE. Podařilo se je odhlasovat dle zákonní lhůty na poslední chvíli.

Studentští senátoři dosáhli několika úspěchů

Studentští senátoři začali řešit slibovaný podchod na hlavní nádraží. Setkali se se zástupci městských částí Prahy 2 a Prahy 3 a Českých drah, aby s nimi dohodli dlouho diskutované téma lepšího přístupu studentů ekonomky k metru. Podchod nakonec vznikne – ale v rámci projektu výstavby areálu Churchill square. První chodci by ho mohli využívat už v roce 2020.

Koalici se podařilo prosadit i návrh na špuntomat do knihovny na Žižkově. Ten se nachází v malé místnosti napravo od dveří. Zatím je ale jediný, instalaci dalších škola odmítla. Dále se zasadili o prodloužení úřednch hodin na studijním oddělení Fakulty podnikohospodářské a zajistili, aby parkování před Italskou budovou bylo vyhrazeno pouze pro studenty. Neúspěchem ale skončíl plán vybavit několik učeben počítači s operačním systémem MacOS.

Hodně diskutovaným tématem byl i prodej Roosveltovy koleje, první zmínka se objevila na zasedání AS v roce 2016. Ostře proti tomu vystoupil studentský senátor za FMV Martin Vokálek, který se do senátu dostal v dubnu 2016 jako náhradník. V době projednávání prodeje na koleji navíc bydlel. Mnoho dalších studentských senátorů se také vůči danému návrhu vyjádřilo negativně, studenti ubytování na Roosveltově koleji dokonce sepsali proti její prodeji petici. Prodej se nakonec odložil, stále se ale nepodařilo najít vhodného kupce.

Studentská koalice to však nakonec nedotáhla do konce funkčního období AS. V průběhu času ji kvůli ukončení studia několik členů opustilo, mezi nimi i Jiří Trumpeš. V současnoti má už jenom šest členů. Po odchodu studentských senátorů jich buďto nahradili vybraní náhradníci, na Fakultě financí a účetnictví se kvůli absenci náhradníků museli konat doplňovací volby. Nový senátoři se už ke koalici nepřidali.

Nezapomeňte, že volby pro další tříleté období se konají už ve středu 25. dubna. Zde uvádíme přehled přesných časů voleb a volebních místností jednotlivých fakult:

Pokud ještě nevíte, koho volit, v pondělí vám přineseme rozhovory s několika studentskými kandidáty do AS.

Foto: archiv redakce iList

Mohlo by tě zajímat: